Voit pohtia alla olevia kysymyksiä yksin tai ryhmässä luettuasi Väkivaltakulttuurin perintö -kirjan.

 

1. Tapaat ystäväsi, joka ei ole koskaan kuullut sanaa ”sukupuolittunut” eikä ymmärrä sen merkitystä. Miten selität asiaa? Millaisia esimerkkejä voit käyttää?

 

2. Millaisissa tilanteissa väkivalta on oikeutettua – vai onko? Miten käytetyn väkivallan luonne ja tilanne, jossa sitä käytetään, vaikuttaa sen hyväksyttävyyteen?

 

3.  Miten ”historiallisten” siveyskäsityksien jäljet näkyvät tänä päivänä Suomessa tai laajemmin länsimaisessa kulttuurissa? Anna joitakin esimerkkejä.

 

4. Olet varmasti joskus jutellut isovanhempiesi kanssa heidän nuoruudestaan. Vaikka asia ei olisikaan tullut suoraan puheeksi, osaat ehkä aavistaa, millaisia näkemyksiä ja asenteita heillä on sukupuolirooleihin ja väkivaltaan liittyen. Mitä nämä ovat ja miten ne eroavat käsityksesi mukaan nykynuorten ajatuksista?

 

5. Oletko koskaan epäillyt ystävän, tuttavan tai tuntemattoman kokeneen parisuhdeväkivaltaa? Mitkä ”merkit” ovat saaneet sinut pohtimaan tätä?

 

6. Arvion mukaan alle 1 prosentti suomalaisissa parisuhteissa tapahtuvasta seksuaalistuneesta väkivallasta tulee poliisin tietoon. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää ja millaisia syitä arvelet olevan luvun takana?

 

7. Kunniaan liittyvän väkivallan uutisoinnin yhteydessä puhutaan usein ”maahanmuuttajakulttuureista”. Onko tämä sinun mielestäsi jollain tavalla ongelmallista? Perustele!

 

8. Kirjoita kahden kuvitteellisen henkilön vuoropuhelu: ensimmäinen vastustaa tyttöjen ja naisten sukuelinten leikkaamisperinnettä – tai ”silpomista” – kaikissa muodoissaan ja kaikissa tilanteissa, toisen ammattina on suorittaa näitä  toimenpiteitä eli ”puhdistaa” tyttöjä. Millä seikoilla he perustelevat näkemyksensä ja käyttämänsä käsitteet? Voivatko he ymmärtää toisiaan?

 

9. Sinua on pyydetty kouluvierailulle. Tehtäväsi on puhua yhdeksäsluokkalaisille seksuaalisesta väkivallasta. Luokassa on tyttöjä ja poikia monista eri kulttuuritaustoista. Millaisen ryhmätehtävän heillä teetät?

 

10. Kunniaan liittyvää väkivaltaa ei ole Suomessa erikseen kriminalisoitu, vaan mahdolliset tapaukset käsitellään rikoslain pahoinpitelyitä tai henkirikoksia koskevien kohtien mukaan. Kirjoita yleisönosastokirjoitus, jossa joko (a) perustelet nykyisen rikoslain riittävyyttä tai (b) vaadit erityiskriminalisointia. Miten onnistut tässä tavoitteessa leimaamatta mitään kulttuuria tai sen yksittäisiä edustajia?

 

Pohdi yksin tai porukalla!