Photo: Hanna Oksanen

Finnish titles translated in [square brackets].

 

BOOKS (6 + 3 edited volumes):

 

Taivas ja syli. Kertomus parisuhdeväkivallasta vanhoillislestadiolaisessa perheessä. [Heaven and lap. Intimate-partner violence in conservative Laestadian family]. Gaudeamus 2020, 392 p.

 

Gender, Violence and Attitudes. Lessons from Early Modern Europe. Routledge 2018, 192 p.

 

Historiantutkimuksen etikka [The ethics of history research], eds. Lidman, Anu Koskivirta & Jari Eilola. Gaudeamus 2017, 288 p.

 

Framing Premodern Desires. Sexual Ideas, Attitudes and Practise in Europe, eds. Lidman, Heinonen, Kaartinen, Linkinen. Amsterdam University Press 2017, 253 p.

 

Väkivaltakulttuurin perintö. Sukupuoli, asenteet ja historia [The Legacy of a Culture of Violence. Gender, Attitudes and History]. Gaudeamus 2015, 391 p. (second edition 2016).

 

Morality, Crime and Social Control in Europe 1500–1900, eds. Satu Lidman & Olli Matikainen. Finnish Literature Society 2014, 362 p.

 

Justitian helmoissa. Näkökulmia oikeushistoriaan [In the lap of lady Justice. Perspectives into legal history], Turku 2013. Entrance examination book 3/4, 178 p.

 

Häpeä! Nöyryyttämisen ja häpeämisen jäljillä [Shame! On the Tracks of Humiliation and Embarrassment]. Atena 2011, 304 p.

 

Zum Spektakel und Abscheu. Schand- und Ehrenstrafen als Mittel öffentlicher Disziplinierung in München um 1600. Strafrecht und Rechtsphilosophie in Geschichte und Gegenwart (edit. Prof. Dr. Wolfgang Schild), dissertation, Peter Lang Verlag 2008, 420 p.

 

 

PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES (24):

 

Brought up With Shame: Trans-Generational Perspectives on Disciplinary Correction in Finland During the Twentieth and Twenty-First Century. In Honour and Shame in Western History, eds. Joerg Wettlaufer, Jan-Frode Hatlen and David Nash (forthcoming 2021).

 

Familial Control, Collectivity and Gendered Shame; Past and Present Vulnrabilities. In Gender, Violence and Affect. Interpersonal, Institutional and Ideological Practices, eds. Marita Husso, Sanna Karkulehto, Tuija Saresma, Aarno Laitila, Jari Eilola, Heli Siltala. Palgrave Studies in Victims and Victimology (forthcoming 2020).

 

How to Raise Good Children? Disciplinary Correction in Early Modern Advice Books. In Families, Values, and the Transfer of Knowledge in Northern Societies, eds. Aatsinki, Annola & Kaarninen. Routledge 2019, 23–39 .

 

Collective violence and honour in Finland: a survey for professionals. Journal of Aggression, Conflict and Peace Research 2018. With Tuuli Hong.

 

Ambivalent Fatherhood: On Disobedience and Assaults Against Parental Authority in Munich in the Early Seventeenth Century. In World Histories of Crime, Culture and Violence. Parricide and Violence Against Parents throughout History , eds. Marianna Muravyeva and Raisa Maria Toivo. Palgrave Macmillan 2017.

 

Alkohol und Gewalt: Strafpraxis und Regelungen im frühneuzeitlichen Bayern. In Kriminälitätsgeschichte in landesherrlicher Perspketive. Franconia (Beihefte zum Jahrbuch für fränkische Landesforschung, ed. Wolfgang Wüst. 2017, 1–18.

 

"Pilattu nainen" – seksuaalisen väkivallan asennehistoriaa. Sukupuolistunut väkivalta. Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma, eds. Niemi, Kainulainen & Honkatukia. Vastapaino 2017, 146–159.

 

Intersections of rape crime and child protection in early modern courts. Interpersonal Violence: Differences and Connections , eds. Marita Husso, Tuija Virkki, Marianne Notko, Helena Hirvonen & Jari Eilola. Routledge 2017, 17–32.

 

To report or not? To punish or not? Between tightening laws, old habits and loyalty. Morality, Crime and Social Control in Europe 1500–1900, eds. Satu Lidman & Olli Matikainen. Finnish Literature Society 2014, 87–106.

 

Unehrlich, kriminell und gottlos? Vorurteile und rechtliche Maßnahmen gegen vagierende Personengruppen im frühneuzeitlichen Bayern. Die Gesellschaft der Nichtsesshaften

Zur Lebenswelt vagierender Schichten vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, eds. Gerhard Ammerer & Gerhard Fritz. Didymos Verlag 2013, 223–243.

 

Jumalattomat, kunniattomat ja epäilyttävät. Elämää esimodernin oikeusturvan marginaalissa [Godless, dishonourable and suspicious. Lives in the margins of premodern legal protection]. Vieras, outo, vihollinen: toiseus antiikista uuden ajan alkuun, eds. Marja-Leena Hänninen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013, 393–418.

 

Ketä saa kiduttaa? Kuulustelumenetelmien ja oikeuskäsityksien murroksista uuden ajan alun Euroopassa [Whom can you torture? Shifts in interrogation methods and legal principles in Early Modern Europe]. Lakimies 4/2013, 601–623.

 

Violence or justice? Gender-specific structures and strategies in Early Modern Europe.

The History of the Family, Volume 18, Issue 3 (Special Issue: Domestic Disturbances, Patriarchal Values: Violence, Family and Sexuality in Early Modern Europe), Routledge 2013, 238–260.

 

Hauraus vai haureus? Naisen seksuaalisuus maallisessa oikeudenkäytössä [Fragile or unchaste? Female sexuality in secular judicature]. Turun tuomiokirkon suojissa – Pohjoinen hiippakuntakeskus keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa, eds. Marjo Kaartinen, Marika Räsänen & Reima Välimäki. Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies & Turun historiallinen yhdistys, Historia Mirabilis 2012, 133–165.

 

Um Schande. Profil eines frühneuzeitlichen Strafsystems. Ehre und Recht. Ehrkonzepte, Ehrverletzungen und Ehrverteidigungen vom späten Mittelalter bis zur Moderne, eds. Sylvia Kesper-Biermann, Ulrike Ludwig & Alexandra Ortmann. Meine Verlag 2011, 197–216.

 

Häpeää kunnian takia. Esimoderneista rangaistuksista ja moraalista [Shame because of Honour. On premodern punishments and morals]. Häpeä vähän! Kriittisiä tutkimuksia häpeästä, eds. Siru Kainulainen & Viola Parente-Čapková. Utukirjat 2011, 107–131.

 

Kunnia ja siveys. Yhteisöllisten konfliktien ja häpeän pelon historiallisuudesta. [Honour and chastity. Communal conflicts and fear of shame in historical perspective]. Kunnia konfliktina – Näkökulmia ilmiön tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, eds. Tanja Tauro & Marjo van Dijken. Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaanpiiri 2009, 116–133.

 

Pikku Bärbl opettajan kammarissa. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 1600-luvun Münchenissä [Little Bärbl in the Teacher’s Chamber. On Child Abuse in 17th Century Munich]. Makaaberi ruumis. Mielikuvia kuolemasta ja kehosta, eds. Jari Eilola. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009, 106–140.

 

Diskriminierung durch Strafe und Gesetz im Fürstentum Bayern am Beispiel des Landgebots 1516. Frontiers in the Middle Ages. Proceedings of the Third European Congress of Medieval Studies, ed. Outi Merisalo. Brepols 2006, 133−146.

 

Kerjääminen ja kaupustelu kielletty! Syrjinnästä ja syrjäytymisestä Baijerin herttuakunnassa 1500-luvulla [Begging and Hawking not allowed! On Discrimination and Alienation in 16th Century Duchy of Bavaria]. Historiallinen aikakauskirja 3/2005, 298–307.

 

The importance of honour: Differences based on having or losing honour in Early Modern German society and law. Practices of Inclusion and Exclusion in Premodern Culture, eds. Eva Johanna Holmberg & Tom Linkinen. Cultural History − Kulttuurihistoria 5, Turun yliopisto 2005, 201−228.

 

Unzüchtige Weiber und Priesterkonkubinen vor dem Münchner Rat um 1600. Oberbayerisches Archiv, 128. Band, München 2004, 65−77.

 

Unzüchtige Weiber und Pfaffenköchinnen in München um 1600. Agricola web journal Ennen&Nyt 2/2004.

 

Häpeän merkityksestä ja hyödyntämisestä rangaistuksissa [On the Importance and Use of Shame in Punishments]. Historiallinen aikakauskirja 3/2002, 258–268.

 

 

NON-REFEREED SCIENTIFIC ARTICLES (10):

 

Raiskausoikeudenkäynnit menneisyydessä. Vihan pitkät jäljet. Menneisyydestä, vainosta, vihasta ja siitä, mitä meidän olisi sille tehtävä, eds. Marjo Kaartinen. Painola 2018, 65–66.

 

Kontrolli tulee ylhäältä! Saksankieliset reformaatio ja lisääntyvä sääntely. Pohjoinen reformaatio, eds. Meri Heinonen & Marika Räsänen. Turun Historiallinen Yhdistys, Turun Historiallinen Arkisto 68/2016, 63–66

 

Viinanhuuruja ja nyrkiniskuja. Milloin kotikurituksesta tuli oikeudetonta väkivaltaa? Pohjoinen reformaatio, eds. Meri Heinonen & Marika Räsänen. Turun Historiallinen Yhdistys, Turun Historiallinen Arkisto 68/2016, 358–361.

 

Ruumiillinen tuska ja totuus. Kolme myyttiä oikeudellisesta kidutuksesta esimodernissa Euroopassa [Physical pain and truth. Three myths about judicial torture in premodern Europe]. Kleio 4/2014, 18–21.

 

Häpeärangaistukset yhteisöllisenä kriisinä [Shaming punishments as a crises of the community]. Tieteessä tapahtuu vol 32, nro 2 (2014).

 

Shaming for honour. Women and Early Modern Legal Culture in Courts and Homes.

Shame between punishment & penance − the social usages of shame in the Middle-Ages and Early Modern Times, ed. Jörg Wettlaufer & Bénédicte Sère. Micrologus Library Vol. 54, SISMEL - edizioni del Galluzo, Firenze 2013, 309–328.

 

Miten piirtyvät naisen rajat? [How to outline a woman?] Naistutkimus–Kvinnoforskning (special issue on law) 4/2010.

 

Julkinen häpäiseminen: rangaistuskäytännöt esimodernissa Münchenissä [Public shaming. Punishment Practices in Early Modern Munich], 71 p.

 

Rikoshistorian lähteillä. ‘Toiseus’ ja kunniattomuus 1500-luvun Baijerissa [Sources of Criminal History. ‘Otherness’ and Dishonour in 16th Century Duchy of Bavaria]. Lähde – historiatieteellinen aikakauskirja 2/2004, 93−111.

 

Shame as a Means of Punishment. Ennen&Nyt 2001.

 

 

PUBLICATIONS INTENDED FOR PROFESSIONAL COMMUNITIES (26):

 

Book review; Tietääkö mies, että hän tahtoo muuttua? (bell hooks: Mies tahtoo muuttua. Miehet, maskuliinisuus ja rakkaus. Niin&Näin, 2020). Yliopisto 3/2020.

 

Book review; Kuoleman kiehtova kosketus (Pajari, Ilona, Jalonen, Jussi, Miettinen, Riikka, Kanerva, Kirsi: Suomalaisen kuoleman historia. Gaudeamus, 2019). Agricola 2020.

 

Book review; Wegerstad, Linnea: Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande. Retfaerd 1/160 (2018), 89–92.

 

Eettistä historiaa moninaisille yleisöille. Historiallinen aikakauskirja 3/2017, 364–365.

 

Kuka ottaa vastuun? Naisiin kohdistuva väkivalta ja ihmisoikeusvelvoitteiden toteutuminen. Amnestyn kuntaselvitys. Amnestyn Suomen osasto, Helsinki 2016.

 

Historian käyttö puhututtaa tutkijoita. Historiallinen aikakauskirja 4/2016, 480–482.

 

Näkökulma: Naisiin kohdistuvan väkivallan historialliset syvärakenteet. Oikeusministeriö: Haaste 4/2015, 42–43.

 

Book review; Dabhoiwala, Faramerz: The Origins of Sex: A History of the First Sexual Revolution, Oxford University Press 2012. Journal Britain and the World 7.2 (2014). Edinburgh University Press, 290–292.

 

Book review; Englantilaisten radikaali seksuaalisuus [The radical sexuality of the English]. Dabhoiwala, Faramerz: The Origins of Sex: A History of the First Sexual Revolution, Oxford University Press 2012. Sukupuolentutkimus – Genusforskning 1/2014, 85–87.

 

Book review; Salonen, Kirsi: Kirkollisen oikeudenkäytön päälähteillä. Sacra Romana Rotan toiminta ja sen oikeudellinen tausta myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alun taitteessa. Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki 2012. Mirator 14:2 (2013).

 

Book review; Elämän valtiattaret – kätilökoulutuksen tutkimus naishistorian avartajana [The goddesses of life. Researching midwive’s training opens new perspectives for women’s history], Vainio-Korhonen, Kirsi: Ujostelemattomat. Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa. WSOY 2012. Ennen&Nyt 2012.

 

Book review; Käsitteen voima – avain teollistuvan Suomen yhteiskunnalliseen keskusteluun [The power of concept. A key to societal discourse in modernizing Finland], Tuija Pulkkinen & Antu Sorainen (ed.): Siveellisyydestä seksuaalisuuteen. Poliittisen käsitteen historia, SKS 2011. Oikeus 1/2012.

 

Country Report Finland, in: Study to map the current situation and trends of FGM in the 27 Member States and Croatia for the European Institute for Gender Equality. Study contracted to Yellow Window Management Consultants, Belgium, 2013, 83–88.

 

Book review; Schmidt, Christine D.: Sühne oder Sanktion? Die öffentlichen Kirchenbußen in den Fürstbistümern Münster und Osnabrück während des 17. und 18. Jahrhunderts, Aschendorff Verlag 2009. Sehepunkte 2011.

 

Book review; Sortoa ja jumalanpilkkaa – tärkeä kannanotto islamin ja ihmisoikeuksien puolesta islamismia vastaan [Opression and blasphemy. An important statement for Islam and human rights against islamism], Ahmad al-Hussein, Lubna: Olenko kirottu? Nainen, sharia ja Koraani, Minerva 2011. Agricola 2011.

 

Book review; Kirkkokuri vallan ja kommunikaation välineenä? [Church discipline as instrument of power and communication?], Schmidt, Christine D.: Sühne oder Sanktion? Die öffentlichen Kirchenbußen in den Fürstbistümern Münster und Osnabrück während des 17. und 18. Jahrhunderts, Aschendorff Verlag 2009. Oikeus 4/2011.

 

Conference report; Das Schamgefühl zwischen Strafe und Buße – Der soziale Gebrauch des Schamgefühls im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, Paris 2010. Arbeitsgemeinschaft historischer Forchungseinrichtungen in der Bunderepublik Deutschland: www.ahf-muenchen.de  Nr. 236/10, 2010.

Also published in: H Soz u Kult – Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften 2010.

 

Human rights’ educational material for gymnasium on female genital mutilation, related to the film Desert flower – Aavikon kukka. In cooperation with Amnesty International in Finland & Joku raja! -network. Koulukino 2010.

 

Book review; Paavillinen porsaanreikä – uusi näkökulma oikeudenkäyttöön keskiajan Suomessa, Salonen [A papal trick. New perspectives of jurisprudence in medieval Finland], Kirsi: Synti ja sovitus, rikos ja rangaistus. Suomalaisten rikkomuksista keskiajalla, SKS 2009. Agricola 2010.

 

Human rights’ educational material for gymnasium on violence against women, related to the film The Stoning – Naisen kivitys. In cooperation with Amnesty International in Finland & Joku raja! -network. Koulukino 2009.

 

Book review; Hyvä kirja pahasta [A good book on evilness], Lauerma, Hannu: Pahuuden anatomia. Pahuus, hulluus, poikkeavuus, Edita 2009. Agricola 2009.

 

Book review; Väkivaltainen kappale historiaamme [A violent chapter of our history], Keskisarja, Teemu: Suomen ainoa sarjamurhaaja. Juhani Adaminpojan rikos ja rangaistus, Atena 2008. Historia-lehti 2009.

 

Book review; Kolmetoista unohdettua kuolemaa [Thirteen deaths forgotten], Keskisarja, Teemu: Suomen ainoa sarjamurhaaja. Juhani Adaminpojan rikos ja rangaistus, Atena 2008. Agricola 2008.

 

Interview of a researcher; Ilona Kemppainen tutkii sotaa ja kuolemaa [Ilona Kemppainen researching War and Death].Ennen&Nyt 2007.

 

Book review; Lupsakasti otsikon vierestä [Jovially on and off the topic], Markkula, Hannes: Murha rikostoimittajan silmin. Suomalaisia rikoksia Kyllikki Saaresta Bodomiin, Minerva 2007. Agricola 2007.

 

Book review; Hallitut harakanvarpaat ja tutkijan tulkinta [Well controlled scrawls and scientific interpretation], Mäkelä-Alitalo, Anneli: Vanhat käsialat. Avain Ruotsin ajan asiakirjoihin, Suomen kirjallisuuden seura 2004. Agricola 2004.

 

Book review; Kun oikeus oli väkivaltaa [When justice was violence], Klemettilä, Hannele: Keskiajan pyövelit. Tiede 8/2004.

 

Book review; Majavanhäntää ja peuranpääsoppaa muinaissuomalaisittain [Beavertail and Dear Head Soup á la  ancient Finns], Turkka Aaltonen & Martti Arkko: Lallin pidot. Elämys- ja ruokamatka Suomen esihistoriaan, Edita Publishing 2001. Agricola 2001.

 

 

PUBLICATIONS INTENDED FOR THE GENERAL PUBLIC (34):

 

Specialist's article (with Pauliina Lius): Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvä väkivalta haavoittaa nuorta syvältä. Aamulehti ja Lännen Media 24.10.2020.

 

Blog: Kuolema tanssittaa kaikkia. Ars Moriendin Koronapäiväkirjat. 29.5.2020.

 

Specialist's article (with Tuija Virkki): Väkivaltaa koskevat uhkakuvat vahvistavat eriarvoisuutta. 23.3.2020 Turun sanomat, alio-kirjoitus.

 

Blog: Kenen tulee puhua kunniaan liittyvästä väkivallasta – ja miten? 1.10.2019.

 

Blog: Ainoastaan kyllä tarkoittaa kyllä. 8.3.2019.

 

Blog: Väkivalta, kulttuuri ja sensitiivisyys. 1.2.2019.

 

Blog:Maahanmuuttajamiehet ja seksuaalirikollisuus. Mihin kohdistamme huolien kärjen? 18.1.2019.

 

Blog: Tyttöjen hyvinvoinnista. Miksi seksuaaliväkivaltatyö on tärkeää? 10.10.2018.

 

Manuscript for online game scenario based on history research in Vihanpitkajaljet.net, 2018.

 

Blog: Poikien valmentajalle. 19.9.2018.

 

Blog: Raiskatun häpeä vai yhteinen ongelmamme? 7.3.2018.

 

Specialist’s article: Sukupuolittunutta väkivaltaa on kitkettävä. 24.10.2017 Helsingin Sanomat, vieraskynä.

 

Specialist’s article (with Sinituuli Suominen): Kunniaan liittyvät rikosepäilyt ja tulkkauksen haasteet. 2.10.2017 Turun Sanomat, aliokirjoitus.

 

Specialist’s article: Kunnia, kulttuuri ja väkivalta. 4.9.2017 Turun Sanomat, alio-kirjoitus.

 

Blog: Väkivallan näkeminen on väkivaltakokemus. 23.8.2017 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt.

 

Blog: Monimuotoisen Suomen historia. 11.5.2017.

 

Blog: Kategoria "naiset" ja erityiset riskityhmät. 8.3.2017.

 

Letter to the editor; Pojat ovat poikia eivätkä itke. 19.10.2016 Helsingin Sanomat.

 

Blog: Tyttö on hyvä sellaisenaan – silpomatta. The Finnish League for Human Rights, 11.10.2016.

 

Column: Naistenpäivänä juhlitaan naisia... Amnesty-lehti 1/2016.

 

Specialist’s article (with Tuuli Hong): Kulttuurin yhteyksistä väkivaltaan on puhuttava [Connections between culture and violence must be discussed]. Vieraskynä, Helsingin Sanomat 6.2.2016.

 

Blog: Fiksujen ihmisten kasvatusvastuu. 18.1.2016.

 

Blog: Syyllistämisen pitkä asennehistoria. Väkivaltaobservatorio 23.11.2015.

 

Väkivalta toistaa perinteisiä rooleja. Essee, Vihreä Lanka 18/2015.

 

Blog: Pakolla naitetut. Uutistamo 15.10.2015.

 

Blog: Välinpitämättömyys käy kalliiksi. 21.9.2015.

 

Specialist’s article: Leimaaminen ei ehkäisen kunniaan liittyvää väkivaltaa[Labelling does not prevent honour-related violence]. Vieraskynä, Helsingin Sanomat 22.7.2015.

 

Oppimisen iloa [The joy of learning]. Kamppi-Eira 20.1.2015 & Töölöläinen 22.1.2015.

 

Specialist’s article: Raiskauslainsäädännön uudistuttava nykyaikaiseksi [Rape law should be updated]. Lukijan kolumni, Turun Sanomat 11.10.2013.

 

Letter to the editor: Väkivallalla on monet kasvot [Violence has many faces]. Mielipide, Helsingin Sanomat 14.10.2012.

 

Specialist’s article: Pappien toimituskiellot nykyajan häpeärangaistuksina [Prohibition of priest’s duties as modern shaming punishments]. Asiantuntijakirjoitus, Kaleva 27.5.2012.

 

Specialist’s article: Onko häpeä terveellistä? [Can shame be wholesome?]. Kolumni, Farmasia 6–7/2011.

 

Letter to the editor: Väkivalta on syvällä kulttuurin rakenteissa [Violence is deep rooted in cultural structures]. Mielipidekirjoitus, Helsingin Sanomat 1.3.2011.

 

Specialist’s article: Kunniaväkivallalla on juurensa myös Euroopassa [Honour related violence has roots in Finland too]. Vieraskynä, Helsingin Sanomat 7.12. 2008.

 

Kevytmielinen nainen. Siveettömyydestä syytettyjen kohtaloita 1500- ja 1600-lukujen taitteen Münchenissä [A Frivolous Woman. Stories of those being accused of Immorality in Munich in the 16th and 17th Centuries]. Kanava 4-5/ 2004.

 

Kauppiaita kamppilaisessa kivitalossa − Kalevankatu 34:n lyhyt historia [Merchants in a Stone House in Kamppi − a brief History of Kalevankatu Street nro. 34]. Kamppi-Eira 6.10.2004.

 

Helenin matkalaukussa [In Helene’s suitcase]. Kaarnalaiva 1/2004.

 

Kokemuksiani Münchenistä ja sen arkistoista [Experiences of Munich and German archives]. Sanansaattaja 1/2003.

 

Kokemukseni arkistoelämästä Münchenissä [Experiences of archival life]. Glossae 4/2002, 28–30.